Demi Co.,Ltd terutamanya terlibat dalam pad penyerap makanan, manik air, pek ais kering, SAP, dsb.
Dasar Privasi
 
Dasar Privasi ini menerangkan cara 'kami' mengumpul, menggunakan, berkongsi dan memproses maklumat anda serta hak dan pilihan yang anda kaitkan dengan maklumat tersebut.Dasar privasi ini terpakai kepada semua maklumat peribadi yang dikumpul semasa sebarang komunikasi bertulis, elektronik dan lisan, atau maklumat peribadi yang dikumpul dalam talian atau luar talian, termasuk: tapak web kami, dan sebarang e-mel lain.

Sila baca Terma dan Syarat kami dan Polisi ini sebelum mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami.Jika anda tidak bersetuju dengan Polisi ini atau Terma dan Syarat, sila jangan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami.Jika anda berada dalam bidang kuasa di luar Kawasan Ekonomi Eropah, dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda menerima Terma dan Syarat dan menerima amalan privasi kami yang diterangkan dalam Polisi ini.

Kami boleh mengubah suai Polisi ini pada bila-bila masa, tanpa notis awal, dan perubahan mungkin dikenakan pada mana-mana Maklumat Peribadi yang telah kami simpan tentang anda, serta sebarang Maklumat Peribadi baharu yang dikumpul selepas Polisi diubah suai.Jika kami membuat perubahan, kami akan memberitahu anda dengan menyemak tarikh di bahagian atas Polisi ini.Kami akan memberi anda notis awal jika kami membuat sebarang perubahan penting pada cara kami mengumpul, menggunakan atau mendedahkan Maklumat Peribadi anda yang memberi kesan kepada hak anda di bawah Polisi ini.Jika anda berada dalam bidang kuasa selain daripada Kawasan Ekonomi Eropah, United Kingdom atau Switzerland (secara kolektif 'Negara Eropah'), akses berterusan anda atau penggunaan Perkhidmatan kami selepas menerima notis perubahan, merupakan pengakuan anda bahawa anda menerima Dasar yang dikemas kini.

Selain itu, kami mungkin memberi anda pendedahan masa nyata atau maklumat tambahan tentang amalan pengendalian Maklumat Peribadi bahagian tertentu Perkhidmatan kami.Notis sedemikian mungkin menambah Polisi ini atau memberi anda pilihan tambahan tentang cara kami memproses Maklumat Peribadi anda.

Maklumat Peribadi yang Kami Kumpul

Kami mengumpul maklumat peribadi apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, menyerahkan maklumat peribadi apabila diminta dengan Laman.Maklumat peribadi secara amnya ialah sebarang maklumat yang berkaitan dengan anda, mengenal pasti anda secara peribadi atau boleh digunakan untuk mengenal pasti anda, seperti nama, alamat e-mel, nombor telefon dan alamat anda.Takrif maklumat peribadi berbeza mengikut bidang kuasa.Hanya definisi yang terpakai kepada anda berdasarkan lokasi anda terpakai kepada anda di bawah Dasar Privasi ini.Maklumat peribadi tidak termasuk data yang telah dianonimkan atau diagregatkan secara tidak boleh balik supaya ia tidak lagi membolehkan kami, sama ada digabungkan dengan maklumat lain atau sebaliknya, untuk mengenal pasti anda.

Jenis maklumat peribadi yang mungkin kami kumpulkan tentang anda termasuk:

Maklumat yang Anda Berikan Secara Terus dan Sukarela kepada Kami untuk melaksanakan kontrak pembelian atau perkhidmatan.Kami mengumpul maklumat peribadi anda yang anda berikan kepada kami apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami.Contohnya, jika anda melawati Tapak kami dan membuat pesanan, kami mengumpul maklumat yang anda berikan kepada kami semasa proses pesanan.Maklumat ini akan termasuk nama keluarga anda, alamat surat-menyurat, alamat e-mel, nombor telefon, PRODUCTS_INTERESTED, WHATSAPP, SYARIKAT, NEGARA .Kami juga mungkin mengumpul maklumat peribadi apabila anda berkomunikasi dengan mana-mana jabatan kami seperti perkhidmatan pelanggan, atau apabila anda melengkapkan borang dalam talian atau tinjauan yang disediakan di Laman.Anda juga boleh memilih untuk memberikan alamat e-mel anda kepada kami jika anda ingin menerima maklumat tentang produk dan perkhidmatan yang kami tawarkan.

 

Rumah

IKUTI KAMI SEKARANG

Get E-Catalog & Ask Free Samples or Send Your Inquire
0086-0756-7720730 / 0086-13823070319
sales@demichina.cn
2003-2023 ©️ Demi Co, Ltd. Peta laman / Sokongan Oleh Leadong. 粤ICP备2021100545号